tel. 41 344-40-53

Dokumenty NFZ

Tytuł ubezpieczenia Dokumenty
pracownik
 • legitymacja ubezpieczeniowa, aktualnie potwierdzona przez zakład pracy
 • kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia aktualnie potwierdzona przez zakład pracy + druk RMUA (raport miesięczny o składkach)
 • aktualne zaświadczenie o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacaniu składki zdrowotnej, wydane przez płatnika składki
przedsiębiorca (działalność gospodarcza)
 • kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia +dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni miesiąc
 • legitymacja ubezpieczeniowa aktualnie potwierdzona przez płatnika składki lub ZUS
emeryt rencista
 • aktualny odcinek emerytury lub renty
 • ważna legitymacja emeryta/rencisty (drugi człon numeru legitymacji nie może być wypełniony znakami : „- -” lecz musi mieć wpisany jeden z numerów od 1 do 16 tj. oznaczenie nr oddziału Funduszu, do którego dokonano)
 • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
rolnik
 • legitymacja ubezpieczeniowa aktualnie potwierdzona przez KRUS
 • dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni kwartał
 • aktualne zaświadczenie z KRUS o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacaniu składki zdrowotnej
bezrobotny (o ile nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu)
 • legitymacja aktualnie potwierdzona przez Urząd Pracy,
 • aktualne zaświadczenie z PUP o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacaniu składki zdrowotnej
inne osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ na podstawie art.66 ustawy (m.in. duchowni, stypendyści, pobierający zasiłek przedemerytalny)
 • kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia aktualnie potwierdzona przez płatnika oraz dowód opłacania składki
 • inne, aktualne zaświadczenie o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacaniu składki zdrowotnej, wydane przez płatnika składki
osoby ubezpieczone dobrowolnie
 • umowa z kasą chorych lub NFZ (wraz z kopią druku zgłoszeniowego złożonego w ZUS) + dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni miesiąc,
małżonek osoby ubezpieczonej (o ile nie jest ubezpieczony z własnego tytułu)
 • legitymacja dla członków rodziny pracownika lub rolnika, aktualnie potwierdzona przez płatnika składki
 • wpis do legitymacji emeryta/rencisty potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w dniu 1.01.1999 r. lub później
 • kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia (m.in. ZUS ZUA lub ZUS ZZA oraz ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA) aktualnie potwierdzona przez płatnika
 • aktualne zaświadczenie wydane przez płatnika, ZUS lub KRUS dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzania składki zdrowotnej za głównego ubezpieczonego” oraz dotyczące zgłoszenia członka rodziny – zawierające m.in. datę zgłoszenia
dziecko (własne, przysposobione lub wnuk) osoby ubezpieczonej (o ile nie są ubezpieczone z własnego tytułu)
 • dokumenty jak dla małżonka wymienione powyżej oraz dodatkowo:
 • dla osób w wieku od 18 do 26 roku życia - ważna legitymacja ucznia/studenta ewentualnie zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające okres nauki, lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu lub inne traktowane na równi, dla osób w wieku powyżej 18 lat jeśli się nie uczą