tel. 41 344-40-53

POLITYKA JAKOŚCI

Centrum Medyczne CROSSMED Profilaktyka Diagnostyka Terapia Sp. z o.o. kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarczego, dąży do tego aby wieloletnie doświadczenie medyczne i kompetencje zawodowe kadry medycznej, zagwarantowały Spółce wiodącej pozycji partnera na rynku usług medycznych, w pełni współodpowiedzialnego za zdrowie społeczności lokalnej i realizację polityki zdrowotnej regionu.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy z pacjentem, zwiększającej zaufanie do Przychodni,
 • zapewnienie szybkiej, rzetelnej i profesjonalnej obsługi pacjenta,
 • troskę o bezpieczeństwo i komfort pacjenta oraz poszanowanie jego praw i godności osobistej,
 • zwiększenie zakresu świadczonych usług,
 • udoskonalenie organizacji pracy oraz metod zarządzania,
 • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług i ich dalszy rozwój, w celu poprawy i zwiększenia liczby obsługiwanych pacjentów,
 • modernizację posiadanej infrastruktury,
 • dbałość o wyposażenie w nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę medyczną,
 • zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pacjentów i personelu Przychodni,
 • korzystanie ze sprawdzonych dostawców i wykonawców, zapewniających nowoczesne rozwiązania techniczne i wysoką jakość dostarczanych materiałów, produktów i usług,
 • optymalizację kosztów działalności Spółki,
 • przestrzeganie obowiązującego prawa w szczególności z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, a także innych pozostających w związku z funkcjonowaniem Spółki.

Dążąc do zrealizowania wyznaczonych celów, Kierownictwo Przychodni deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów dla funkcjonowania systemu, jego stałego doskonalenia oraz bieżące uaktualnianie procedur, przegląd i aktualizację polityki i celów jakościowych.

Wszystkich pracowników zobowiązuje się do realizacji Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług medycznych.

Kielce, dn. 04.01.2023r.

PREZES
Jacek Kotas